Test og kvalitetsledelse

DPM leverer test- og kvalitetsledelse innenfor IKT eller IKT-relaterte prosjekter. Vårt rammeverk er bygget rundt IEEE-standarden, men er videreutviklet slik at det det er mer fleksibelt og kan benyttes på smidige prosjekter. Vi kan tilby bistand på følgende områder:

  • Rådgiving forbundet med testing
  • Teknisk rådgiving forbundet med etablering av rammeverk for testing i utviklingsmiljøer
  • Kvalitetssikrings- og kvalitetskontrollgjennomganger
  • Tilrettelegging av rammeverk for testing
  • Systemtestledelse
  • Akseptansetestledelse