Teknologisk rådgiving

DPM kan tilby teknologisk rådgiving på følgende områder:

  • Anskaffelse av IKT-løsninger og IT-infrastruktur
  • Analyse og design
  • Systemarkitektur
  • Tilrettelegging og utarbeidelse av rammeverk for systemutvikling
  • Optimalisering av utviklingsprosesser for økt effektivitet og kvalitet
  • Oursourcing av driftsløsninger
  • Produktutvikling
  • Produkt branding
  • Kost/nytteanalyser