Systemutvikling

Gjennom internasjonale parterskap leverer DPM komplette IT-baserte løsninger:

 • Applikasjonsdesign, utvikling og implementering
 • Produktutvikling
 • Integrasjon av virksomhetssystemer
 • Applikasjonsvedlikehold (support og utvidelse av funksjonalitet)
 • Validering og verifikasjon (kvalitetssikring, kapasitets- og ytelsestester)

Løsninger

DPM utvikler løsninger for å hjelpe kunder til å oppnå økonomisk og teknologisk forsprang, og samarbeider med flere leverandører for å levere komplette teknologiske løsninger. DPM leverer ende-til-ende løsninger innen:

 •  Analyser og CRM

 • e-Handelsløsninger, B2B, B2C, B2W og innkjøpssystemer (e-Procurement)

 • Trådløse og mobile systemer

 •  Knowledge Management (kunnskapssystemer) og Business Intelligence (forretningsintelligente systemer)

Fordeler ved bruk av DPM og våre partnere

 • Lavere utviklingskostnader. Utnyttelse av offshore utviklingsressurser for å spare signifikante kostnader og samtidig ha full kontroll.

 • Time-to-Market. Nå målet raskere. Kort oppstartstid og prosjektløp akselererer kritiske prosjekter.

 • Fleksibelt. Som en del av teamet koordinerer DPM dynamiske prosjektkrav og koordinering med utviklingsleverandør.

 • Effektiv prosjektledelse. DPM involverer brukere og interessenter gjennom hele prosjektet, og gir deg som kunde full innflydelse på løsningen.

 • Lav risiko. Prosesser tilrettelagt for å unngå misforståelser og frustrasjon.

 • Høy kvalitet. Prosedyrer innbakt i prosessen sikrer god kvalitet og unnviker misforståelser.