Prosjektledelse

80% av alle suksessfylte prosjekter lykkes fordi menneskene som jobber i prosjektet kommuniserer godt med hverandre og forstår oppgaven de skal løse. Dette fungerer bare dersom det finnes noen som tar styring eller coacher i prosjektet.

DPM leverer prosjektledelse og baserer sin praksis på dokumentert gode metoder. Vi leverer prosjektledelse på følgende områder:

  • Smidige utviklingsprosjekter
  • Anskaffelse og implementering av IKT-systemer
  • Prosjekter ifbm. driftsetting av løsninger

Vårt fokus:

  • Redusert 'Time to Market'
  • Økt produktivitet
  • Økt kvalitet
  • Reduserte kostnader

Vi baserer oss på en iterativ prosess hvor aktiv brukerinvolvering utgjør en viktig del av prosjektets livsløp. I våre prosjekter fokuserer vi på menneskene som deltar i og utenfor prosjektet.Vi kombinerer gjerne DSDM med Scrum.

Se forøvrig: Egenskaper ved metodene vi benytter