Opplæring og mentoring

DPM vet at det ikke er tilstrekkelig å kun bistå kunden i å anskaffe et system. Siden systemet skal tilpasses brukerne – og ikke omvendt – er det viktig å sette fokus på at brukerne skal kjenne systemet den dagen det settes i produksjon.

DPM har gode erfaringer fra en rekke prosjekter ved å bistå kunder med opplæring av brukere. Kursene tilrettelegges og tilpasses hver enkelt brukergruppe, med mål for øye å gi økt effekt ved innføringen av det nye systemet.

I mange tilfeller holder leverandøren opplæring av sluttbrukerne. Ofte blir opplæringen ”subjektiv” da leverandøren legger vekt på det de mener av kunden bør lære. DPM legger vekt på å gi en ”objektiv” opplæring, slik at brukerne får en helhetlig forståelse av systemet som en del av arbeidsdagen.

DPM har videre lettere for å tilpasse opplæringen slik at kursene treffes målgruppen bedre siden DPMs konsulenter har jobbet tett sammen med brukerne i anskaffelsesperioden og vet mer nøyaktig hvilket opplæring brukeren trenger.

DPMs leveranser forbundet med opplæring vil typisk være:

  • Kurs tilrettelagt for hver enkelt brukergruppe (ledelse, superbrukere, systemansvarlige og andre brukergrupper)
  • Brukerhåndbøker
  • Brukerveiledninger
  • Interaktiv e-Læring

Typisk prosess for gjennomføring/mentoring opplegg:

  • Definisjon av overordnede mål og omfang med mentoring opplegget
  • Identifikasjon av protegeer, mentorer og nedsettelse av styringsgruppe
  • Definisjon av mentor- og protegé program
  • Innføring av mentorprogrammet
  • Gjennomgang og evaluering av programmet