Strategisk forretningsutvikling

DPM kan bistå med å klarlegge og utvikle IT-rettet forretningsstrategi og innføre relaterte endringer som:

 • Teknologivalg
 • Innføring av prosesser relatert til systemutvikling
 • Problemløsing/situasjoner
 • Hvordan IT influerer på forretningens utviklingsplaner
 • Konsekvenser og effekter av utviklingsstrategier

DPM utarbeider strategi som består av:

 • Kartlegging av nå-situasjonen
 • Definisjon av strakstiltak
 • Strategiutvikling basert på visjon og mål
 • Utarbeidelse av handlingsplaner
 • Implementering av strategi
 • Evaluering og måling av forretningsnytten av den løsningen som er levert gjennom å ta løsningen i bruk på et tidlig stadium
 • Måle realisert forretningsverdi på et senere stadium

I forbindelse med prosesser for systemutvikling har vi god erfaring med følgende metoder:

 • Dynamic Systems Development Method
 • Rational Unified Process
 • Feature Driven Development

En IT-rettet forretningsplan beskriver hvordan IT kan benyttes for å nå virksomhetens målsettinger