Fasiliterte workshops

Fasiliterte workshops er en av kjerneteknikkene vi benytter i DPM. Vi tilbyr profesjonelle prosessledere som kan bistå ved fasilitering i prosjekter eller andre tilfeller hvor raske beslutninger teller.

Her er noen eksempler på workshops som vi kan gjennomføre:

Prosjektoppstart

Initielle aktiviteter for å komme i gang med et prosjekt. Definisjon av mandat, omfang, forretnings­messige mål, risikoanalyse, interesseoversikt, overordnet plan.

Strategisk planlegging

Definisjon av kriterier relatert til IKT-planlegging eller virksomhetsplanlegging

Business case

Definisjon av business case med virksomhetsmål, kost/nytte- og konsekvensanalyser

Risiko workshop

Gjennomføring av risikoanalyser for prosjekt eller virksomhetsplanlegging

Kravanalyser

Identifisering og prioritering av overordnede og detaljerte krav for innføring av ny løsning i virksomheten. Kravene omsettes også i kvalitetskriterier og akseptansekriterier.

Prosessmodelering

Definisjon av forretnings­prosesser, linjeroller for virksomhetsløsninger.

Prototyping

Aktiv prototyping med brukerinvolvering.

 

Vi skreddersyr

Vi skreddersyr worshops for din bedrifts behov. Vi har utstrakt erfaring med fasilitering av workshops og benytter aktivt workshops i alle prosjekter vi gjennomfører.

Se forøvrig våre fakta om workshops