Om oss

DPM ble etablert i 2000 i Oslo og har basert sitt forretningskonsept på å støtte virksom­heter i å håndtere raske endringer forbundet med informasjonsteknologi.

Grunnleggerne i DPM har hver seg mer enn 20 års erfaring innen IKT og andre forretningsområder.

DPM består av forretningsrådgivere og IT-konsulenter som støtter forretningen gjennom rasjonalisering og økt effektivitet. Konsulentene bidrar i forretningsprosesser og programvareutvikling gjennom å levere prosjekter innenfor budsjett, i tide.

De primære tjenestene er prosjektledelse, prosessledelse, strategi og endringer i prosesser innenfor dette området. DPM tilbyr også kurs, mentoring og fasilitering av workshops. Vi kan bistå med etablering av rammeverk som gjør virksomheten i stand til å bli mer effektiv og jobbe mer rasjonelt i hele prosessen fra en ide oppstår til den ferdige løsningen er implementert og gevinstrealiseringen kan måles.

DPM er medlem av DSDM konsortiet, og samarbeider med tilsvarende internasjonaler selskaper. Dette gjør oss i stand til å levere de beste resultatene innenfor området.

DPM etterlever en modell hvor det vektlegges å levere 80% av løsningen i første leveranse. Normalt kan dette gjøres på 20% av den tiden det tar å utvikle hele løsningen. En iterativ og inkrementell (del-leveranser) fremgangsmåte under utviklingsløpet gjør dette mulig. Når første del-leveranse er levert, måles forretningsnytten av den løsningen som er levert gjennom å ta løsningen i bruk. Ved et senere stadium måles realisert forretningsverdi. DPM’s konsulenter vil utfordre forretningen på hvor stort omfang man ønsker å investere de resterende 80% av tid/kostnad på de gjenstående 20% av løsningen. Denne fremgangsmåten styrker omkostningsstyring og prosjektportefølje.