Fasiliterte workshops

En fasilitert workshop er en team-orientert sammenkomst og beslutningsteknikk designet for å akselerere forretningsplanlegging og utvikling. Det er en interaktiv kommunikasjonsteknikk hvor erfarne og beslutningsdyktig personell arbeider i en eller flere sesjoner styrt av en uavhengig prosessleder. En workshop er en prosess som gjennomføres hvor det skal tas beslutninger, utforske ideer og utveksle kunnskap for å løse et forretningsmessig problem.

Fordeler

  • Hurtighet. Ved å samle alle relevante interessenter i en workshop, er det mulig å oppnå enighet om et sett av brukerkrav, f.eks., på en dag eller to, i motsetning til uker eller måneder ved tradisjonelle metoder.
  • Eierskap. Interessenter, som er del av gruppen som tar avgjørelser, vil normalt anse beslutningene som forpliktene og føle et sterkere eierskap til etterfølgende utviklingsarbeid.
  • Produktivitet. Workshop'en drar ofte fordeler av at deltagerne bygger på hverandres ideer og bedrer forståelsen til de individuelles synspunkter. Ofte kan misforståelser i forretningsområdet raskt utredes i workshops.
  • Konsensus. Workshop'en gir deltagerne en mulighet til å diskutere relevante problemstillinger, hvor man er innstilt på å oppnå konsensus om alle viktige beslutninger.
  • Kvalitet på beslutninger. Fordi alle interessenter er aktive deltagere i beslutningsprosessen, er det sannsynlig at alle forstår og er fortrolige med resultatet av workshop'en.
  • Overordnet perspektiv. Workshop-deltagere kan verdsette viktigheten av forretningsområder innen prosjektet hvor de ikke er direkte involvert.

Styrken ved fasiliterte workshops er at teknikken tilbyr utveksling av informasjon mellom en gruppe av nøkkelindivider og gir gruppen mulighet til å ta beslutninger som er gjensidig akseptert. En workshop kan anses som et forum for å utveksle meninger og oppnå konsensus om beslutninger i et rammeverk på tvers av og innenfor forretningsområder. Veldefinerte leveranser produseres i workshop’en og gir alle deltagerne en mulighet til gjennomgang av de beslutningene som er tatt av gruppen.

Se eksempler på workshops