Scrum

Scrum er et rammeverk DPM benytter i sine prosjekter, ofte sammen med DSDM. Det består av noen enkle regler, hvilket stimulerer til smidig gjennomføreing av prosjekter, som ofte gir økt produktivitet og skaper bedre resultater. Her er en kort beskrivelse av prosessen.

  1. En Produkteier setter sammen en oversikt over alle behov for et produkt og prioriterer disse.
  2. Resultatet av Produkteierens arbeid kalles en Produktkø, en liste over gjøremål/leveranser som er under konstant reprioritering.
  3. Før hver Sprint (en timebos/tidsboks), leveransene med høyest prioritet overføres til en køm for sprinten - Valgt Produktkø.
  4. Sammen med en bruker forer prosjektmedlemmene et Scrumteam som består av 5-9 personer. I fellesskap med Produkteier, setter man mål for Sprinten, og de prioriterte leveransene brytes ned til detaljerte aktiviteter, som vil utgjøre Sprintkøen. Teamet er selvorganiserende og medlemmene har et delt ansvar for å levere resultatene.
  5. Hver dag møtes teamet til et 15 minutters møte hvor man gjør opp status - Daily-Scrum.
  6. En Scrummaster coacher utviklingsteamet, fjerner eventuelle hindringer og arbeider konstant for å sikre at teamet til enhver tid har alle forutsetninger for å nå de mål som er satt for Sprinten.
  7. På slutten av hver Sprint gjennomføres en Sprintevaluering, hvor den funksjonalitet som er lagt til i produktet demonstreres. Alle i virksomheten kan se hva teamet har oppnådd i Sprinten.
  8. Etter Spriintevalueringen gjennomfører teamet (sammen med produkteieren) et retrospektiv, et tilbakeblikk hvor man konsoliderer erfaringer og problemstillinger for å se hva som kan gjøres bedre i neste Sprint.
  9. Hver Sprint utvider produktets markedsmessige verdi gjennom å tilføre eller bedre funsjonalitet som leveres til kunden.

 

Lær mer om scrum på Daily-Scrum.